Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Pilates Studio Pontanus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pilates Studio Pontanus

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier / inschrijfformulier op de website aan Pilates Studio Pontanus heeft verstrekt.

Ons inschrijvingen lopen via Eversports, kijk ook op hun website naar de privacy policy die zij hanteren.

Pilates Studio Pontanus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


  1. Uw voor- en achternaam 

  2. Uw leeftijd (evt.)

  3. Uw adresgegevens (evt.)

  4. Uw telefoonnummer

  5. Uw e-mailadres

  6. Wanneer relevant: gezondheid, lichamelijke klachtenBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Pilates Studio Pontanus verwerkt

Pilates Studio Pontanus kan tijdens een persoonlijke intake, wegens specifieke klachten, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

  1. Gezondheid

  2. Medicijngebruik

  3. Overige door U verstrekte informatie die in het kader van revaliderende training relevant zijn: bijvoorbeeld leefstijlgegevens


Waarom Pilates Studio Pontanus deze gegevens nodig heeft

Pilates Studio Pontanus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen met relevante informatie betrefende de trainingen en de organistatie van de trainingen.

Daarnaast kan Pilates Studio Pontanus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Deze gegevens worden, zo nodig, enkel met de betrokken trainers gedeeld.

Pilates Studio Pontanus verwerkt ook persoonsgegevens bij wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang bewaart Pilates Studio Pontanus de gegevens

Pilates Studio Pontanus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt.

Wanneer U klant bent: wij bewaren de personalia zolang wij dat wettelijk verplicht zijn voor de belastingdienst.

Alle overige gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard nadat de de overeenkomst tussen U en Pilates Studio Pontanus vervalt.


Het delen van gegevens

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit door de wet wordt geeist of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 


Beveiligen 

Pilates Studio Pontanus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pilates Studio Pontanus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pilates Studio Pontanus op via

info@pilates-nijmegen.nl


Wijzigingen 

Pilates Studio Pontanus behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Deze privacyverklaring is geldig vanaf juni 2020.

pilates studio pontanus


Privacy Policy van Pilates Studio Pontanus